تازه ها

اشخاص

فریتز کلینگنبرگ

فریتز کلینگنبرگ (۱۹۱۲-۱۹۴۵) او از افسران وافن اس اس بود لشگر داس رایش خدمت میکرد و همچنین فرمانده ۱۷th SS Panzergrenadier Division Götz von Berlichingen بود.

مقاله‌

لژیون آذری

جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از ملل مسلمان که تحت حاکمیت کمونیسم قرار گرقته بود از دیر باز جزو مللی بود که شدیدا از حاکمیت تحت کمونیسم...

اشخاص

درباره گئورگ پیتر ادر

گئورگ پیتر ادر (۱۹۲۱-۱۹۸۶) یکی از مشهورترین خلبانان لوفت وافه در جنگ دوم جهانی بود که در ۵۷۲ ماموریت جنگی خویش موفق شد به ۷۸ پیروزی دست...