لژیون آذری

wwwii_325

جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از ملل مسلمان که تحت حاکمیت کمونیسم قرار گرقته بود از دیر باز جزو مللی بود که شدیدا از حاکمیت تحت کمونیسم اکراه داشت.از جمله مهمترین این دلایل می توان به این که کمونیست ها ضد دین بودند و این امر باعث گرایش بیشتر ملل این منطقه به دین شان و همچنین به این علت که منطقه در جنگهای ایران و روس به تصرف روسیه در آمد از این رو ملل این منطقه همواره به روس ها به چشم اشغالگر می نگریستند.
کسب استقلال برای منطقه بالادست ارس و خروج از حاکمیت شوروی از جمله رویاهای مردم این منطقه بود
لشکر آذری لژیون از جمله لشکرهایی بود که با هدف شکست شوروی و کسب استقلال برای ملت خود به ارتش آلمان پیوست لشکری که امروزه سخن زیادی از آن در میان نیست و تقریبا فراموش شده است و با توجه به سیاست دولت امروزی جمهوری آذربایجان کمتر اسنادی از آن به جای مانده است.

لشکر لژیون آذری

در سال ۱۹۴۱ با تلاشهای تعدادی از آذری های خارج از کشور که عموما در ترکیه سکونت داشتند از جمله نوری پاشا ، لژیون مسلمانان قفقاز در سال ۱۹۴۱ تحت نظر ورماخت به وجود آمد.

آذری لژیوندر لژیون مسلمانان قفقاز ، آذری ها ،گرجی ها و مردم داغستان نیز حضور داشتند.شرط پیوستن این افراد به ورماخت این بود که در صورت پیروزی آلمان ، کشورهای مربوطه (جمهوری سوسیالیستی آذربایجان و گرجستان) بصورت کشورهای مستقل در آمده و از زیر سلطه روسیه خارج شوند که البته آلمانی ها این شرط را پذیرفتند در سال ۱۹۴۲ که جنگ با شوروی به اوج خود رسیده بود ، ارتش سرخ تعدادی از آذری ها و گرجی های ساکن شوروی را به خدمت گرفت ، با توجه به این که تعدادی از این افراد در طی جنگ به اسارت آلمان در می آمدند ، به لشکر مسلمانان قفقاز می پیوستند.
محمد امین رسول زاده که در سال ۱۹۱۸ با توجه به عدم کنترل دولت شوروی بر تمامی مناطق کشور یک تلاش ناموفق برای استقلال آذربایجان را تجربه کرده بود اعلامیه ای با مضمون پیوستن هر چه بیشتر آذری ها به لشکر آذری لژیون صادر کرد به دنبال این اقدام وی تعداد کثیری از آذری ها به این لشکر پیوستند.

حتما خوشتون میاد  ماجرای بمب اتمی نازی ها و توقف تولید آن

به دنبال این اقدام محمد امین رسول زاده ، عبدالرحمن فتحعلی بیگ ، سرگرد ارتش سرخ که از جمله آذری هایی بود که دارای درجه بالایی در ارتش سرخ بود با نوشتن نامه ای به محمد امین رسول زاده و دستور به زیردستان خود در ارتش سرخ همگی بصورت دسته جمعی و تک تک تسلیم ارتش آلمان شده و سپس در قالب لژیون مسلمانان قفقاز سازماندهی شدند.

عبدالرحمن فتحعلی بیگ

عبدالرحمن فتحعلی بیگ سرگرد ارتش سرخ که به ورماخت پیوست
او در سال ۱۹۴۳ مفتخر به کسب مدال صلیب آهنی شد.

با توجه به افزایش تعداد افرادی که تسلیم آلمان می شدند و یا در جنگ اسیر شده و سپس به این لژیون می پیوستند ، لژیون مسلمانان قفقاز به دو بخش لژیون شمالی قفقاز (متعلق به گرجی ها) و آذری لژیون ( Azerbajdzansche Legion) تقسیم شد.
این لشکر به عنوان آذری لژیون در اوایل سال ۱۹۴۲ دارای ۴۵۰۰ نفر آذری در قالب ۵ گردان بود که این رقم تا پایان سال به چند برابر افزایش یافت.

ملاقات اعضای آذری لژیون با حاج امین الحسینی مفتی اعظم بیت المقدس.

ملاقات اعضای آذری لژیون با حاج امین الحسینی مفتی اعظم بیت المقدس.

به دنبال عقب نشینی آلمان از مناطق داخلی شوروی به مرزهای این کشور ، آذری لژیون نیز طبیعتا به عقب رانده شد.
عمده فعالیت های این لژیون در منطقه لهستان و مرز های آلمان بود.

در سال ۱۹۴۴ به دنبال عملیات D-Day متفقین ، آذری لژیون ابتدا به جنوب فرانسه و سپس به پاریس فرستاده شد. با تصرف پاریس به دست متفقین این لژیون نیز پس از محاصره ، تسلیم قوای انگلیسی-امریکایی شد. آذری های باقی مانده در قالب لشکر های دیگر سازماندهی شده و قدم به قدم با دیگر نیروهای نازی عقب نشینی کردند. در نبرد برلین ۷۰۰ نفر از آذری ها در بین نیروهای نازی در این نبرد شرکت داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

۲ دیدگاه