دسته بندی -ارتش‌ و سلاح‌

معرفی ارتش ها و سلاح های جنگ جهانی دوم ،که شامل سلاح های فوق پیشرفته نازی ها و متفقین و ارتش های میلیونی حاضر در این جنگ بزرگ می شود.