دسته بندی -فیلم و کتاب

معرفی فیلم های جنگ جهانی دوم و کتاب هایی درباره جنگ جهانی دوم، فیلم هایی که با کمی جانبداری از متفقین ساخته شده و کتاب هایی که می شود به آنها اعتماد کرد.

فیلم و کتاب

معرفی فیلم “سقوط”

فیلم سقوط با نام کامل سقوط آخرین روزهای رایش سوم فیلمی در سبک درام جنگی، ساخته الیور هرشبیگل محصول سال ۲۰۰۴ است. سقوط بر اساس کتاب...