دسته بندی -فیلم و کتاب

معرفی فیلم های جنگ جهانی دوم و کتاب هایی درباره جنگ جهانی دوم، فیلم هایی که با کمی جانبداری از متفقین ساخته شده و کتاب هایی که می شود به آنها اعتماد کرد.

فیلم و کتاب

معرفی فیلم “سفر امن”

یکی از فیلم های مرتبط با جنگ جهانی دوم که در طول همین جنگ ساخته شد، فیلم سفر امن (Bon Voyage 1944) اثر آلفرد هیچکاک بوده است. این فیلم بر اساس یک...