دسته بندی -عکس‌

عکس های جنگ جهانی دوم و تصاویر تلخ ولی زیبا از این جنگ با کیفیت عالی که در درک بهتر این واقعه به ما کمک میکند. تصاویری که هرگز دروغ نمی گویند.

عکس‌

تصاویر جبهه شرقی

جبهه شرقی جنگ جهانی دوم یکی از جبهه‌های جنگ جهانی دوم بین قدرت‌های محور اروپایی و همرزمش فنلاند علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی...

عکس‌

تصاویر نبرد بارباروس

حمله آلمان نازی به شوروی و نبرد تاریخی “بارباروسا” به عنوان زمینه های شکست نهایی نازی ها در جنگ جهانی دوم شناخته می شود.

عکس‌

تصاویر روز پیروزی در اروپا

هشتم می ۱۹۴۵ در تاریخ به عنوان روز “پیروزی نیروهای متفقین بر متحدین” که تسلیم بدون قید و شرط آلمان نازی را هم به همراه داشت به ثبت...

عکس‌

تصاویر حمله به پرل هاربر

در حالی که نیروهای ارتش نازی مشغول نبرد در خاک شوروی بودند حملهٔ ناگهانی ناوگان دریایی ژاپن به پایگاه دریایی ایالات متحده آمریکا در پرل...

عکس‌

تصاویر زنان در جنگ جهانی دوم

در جنگ جهانی دوم که میلیون ها تن را درگیر خود کرد و به تنهایی بیش از ۷۰ میلیون نفر را به کام مرگ کشید و موجب آوارگی میلیون ها نفر شد، بیش از...