تصاویر جبهه شرقی

جبهه شرقی جنگ جهانی دوم یکی از جبهه‌های جنگ جهانی دوم بین قدرت‌های محور اروپایی و همرزمش فنلاند علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی, لهستان, نروژ و دیگر نیروهای متفقین بود که اروپای شمالی, اروپای جنوبیو اروپای مرکزی و شرقی از ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ تا ۹ مه ۱۹۴۵ در بر می‌گرفت. در اتحاد شوروی سابق جنگ کبیر میهنی، و در آلمان کارزار شرق یا کارزار روسی خوانده می‌شد.

تصاویر جبهه شرقی تصاویر جبهه شرقی تصاویر جبهه شرقی عکس جبهه شرقی عکس های جبهه شرقی تصاویر جبهه شرقی تصاویر جبهه های شرقی تصاویر جبهه شرقی

دیدگاهتان را بنویسید