هولوکاست ؛ ابزاری در دست صهیونیست‌ها

هولوکاست

تبلیغات ابزار اصلی تغییر برخی از واقعیات تاریخی است. از نمونه‌های بارز آن، تغییر چهره صهیونیسم است که قوم یهود را ملتی رانده شد«ه از همه جا»، «مظلوم» و «بی‌پناه و بی‌وطن» ترسیم می‌کند.این تصویرهای جعلی در افکار عمومی غرب و آمریکا چنان جا افتاده و مشروعیت یافته‌اند که در قوانین برخی از کشورها، چون فرانسه، بندی خاص برای حمایت از یهودیان اختصاص دادهاند. ابزار این تبلیغات آن است که رسانه های غربی و آمریکایی قوم یهود را قومی میدانند که با اغبال جوامع مسیحی روبرو نشده‌اند و مورد آزار و تعدی اقوام دیگر قرار گرفته‌اند، و علت این که به خود نام یهود داده‌اند آن است که خود را قومی پراکنده بین‌ملل گوناگون می‌دانند تا عطوفت جامعه جهانی را برای ایجاد یک دولت یهودی به خود جلب کنند.

تئودور هرتزل (۱۹۰۴-۱۸۶۰)، با استناد به همین تبلیغات و با نوشتن کتاب دولت یهودی، اصول کلی حکومت یهودی و صهیونیسم جهانی را بنیاد نهاد. در ادامه تا برای پیشبرد اهداف سردمداران صهیونیسم در جهت تبلیغِ لزومِ تشکیلِ یک دولت یهودی از آن استفاده کنند.

صهیونیست‌ها پس از پایان جنگ جهانی دوم، و در بحبوحه اغتشاشات تقسیم مجدد جهان بین فاتحان، ماهرانه از عدم ثبات توازن جهان سود جستند و با فعالیت های شدید دیپلوماتیک و تبلیغاتی، یا با سوء استفاده از وجدان های معذب اروپاییان از جنگ جهانی دوم، خود به کشتار قومی دیگر دست گشودند و سرزمین فلسطین را غصب کردند. در این جریان، تبلیغات صهیونیست‌ها موجب شده است که فیلم های سینمایی و تلویزیونی متعددی درباره قوم یهود، هولوکاست، کشتار های هیتلر و خطر نئونازی‌ها برای یهودیان غیر اسرائیلی هر سال به تعداد زیادی ساخته و پرداخته شود.

حتما خوشتون میاد  هولوکاست چیست؟

«هولوکاست» واژه‌ای است با ریشه یونانی، به معنی قربانی کردن با اتش یا سوزاندن کامل یک جسم یا یک انسان، که در ابتدا رنگی نیمه‌مذهبی داشت اما، بر اثر تبلیغات یهودیان و رسانه های غربی، در حال حاضر به کشتار یهودیان توسط نازی‌ها اطلاق می‌شود. کشته‌های جنگ جهانی دوم را  شصت ملیون نفر برآورد کرده‌اند، اما مشخص نیست که چه تعداد از این کشته ها یهودی بوده‌اند. تعداد کل یهودیان دنیا در آن تاریخ کمتر از نه ملیون نفر بوده است، که یهودیان ساکن اروپا رقمی بسیار پایین را تشکیل می‌دادند؛ در نتیجه، بخش بسیار اندکی از کشته های جنگ جهانی دوم یهودی بوده‌اند. حال، کشتار یهودیان را « هولوکاست » نامیدن و جدا کردن کشته های یهودی از سایر کشته های جنگ جهانی دوم و اختصاص دادن هولوکاست به تاریخ یهود و جدا سازی‌اش از تاریخ بشریت، خود جفایی به تاریخ است و نیاز به تحقیق و بررسی عمیق دارد؛ اما این دروغ تاریخی به ابزاری در دست صهیونیست ها و حامیان آنان تبدیل شده است تا به ملت بی‌دفاع فلسطین ستم روا دارند.

دیدگاهتان را بنویسید