نقشه های اروپا در جنگ جهانی دوم

نقشه های اروپا طی جنگ جهانی دوم

نقشه های اروپا در جنگ جهانی دوم که از پیشروی سریع آلمان به خاک فرانسه و شوروی و سایر مناطق اروپا و حملات هوایی بمب افکن های بریتانیا به آلمان تا فتح برلین و تقسیم شدن آلمان نازی ادامه دارد.

شما در این عکس ها نقشه های متوالی اروپا از جنگ های جبه شرق و غرب از “نوامبر ۱۹۴۲” تا “می ۱۹۴۵” را میبینید.

این نقشه ها دقیقا از زمانی شروع میشود که آلمان نازی در اوج قدرت قرار دارد و تقریبا نیمی از اروپا و قسمت های عظیمی از شوروی را تصرف کرده است. البته در این نقشه ها نبرد ها نبرد های مهمی مانند نبرد هوایی بریتانیا نیامده است. این نقشه ها فقط پیشروی متفقین را در خاک آلمان نازی را نشان میدهند به جز نقشه دوم که فرانسه به صورت کامل تصرف شد.

شما میتوانید کلیپ ” جنگ جهانی دوم روی نقشه ” که همه عکس ها را به صورت فیلم درآورده و بسیار جالب تر است در این لینک مشاهده کنید.

نقشه های اروپا در جنگ جهانی دوم

۱-آلمان ها به سرعت پیشروی میکنند و تا یک قدمی مسکو پیش رفتند.

نقشه های اروپا در جبهه شرق طی جنگ جهانی دوم

۲-بمباران هوایی مناطق اشغال شده آلمان و خود آلمان توسط بمب افکن های بریتانیا و عقب رانه شدن آلمان توسط نیرو های شوروی

و تصرف کامل خاک فرانسه توسط المان نازی

نقشه های اروپا در طی جنگ جهانی دوم

۳-حملات پی در پی متفقین و پیشروی به سوی خاک آلمان نازی

نقشه جبهه شرق طی جنگ جهانی دوم

۴-آزاد شدن کامل فرانسه و ورود متفقین به خاک آلمان

جنگ جهانی دوم روی نقشه

۵-فتح برلین و تقسیم شدن آلمان توسط چهار کشور بریتانیا،فرانسه،آمریکا و شوروی

منبع : وب سایت اسلاید شیر

دیدگاهتان را بنویسید

۳ دیدگاه

  • سلام
    لطفا در مورد روزهای واپسین جنگ در آلمان بین ۲ مه تا ۸ مه ۱۹۴۵ و باقیمانده قوای آلمان در شمال و جنوب مطالبی بنویسید . در متون دیگر هم درخصوص این مقطع توضیح چندانی داده نشده . ازجمله در ظهور و سقوط رایش سوم .

    • سلام
      لطفا در مورد روزهای واپسین جنگ در آلمان بین ۲ مه تا ۸ مه ۱۹۴۵ و باقیمانده قوای آلمان در شمال و جنوب مطالبی بنویسید . در متون دیگر هم درخصوص این مقطع توضیح چندانی داده نشده . ازجمله در ظهور و سقوط رایش سوم . منظورم پس از تصرف برلین تا تسلیم کامل آلمان است که حدودا یک هفته طول کشید و قوای آلمان در جنوب این کشور و چکسلواکی و شمال ایتالیا و همچنین شما این کشور و بخش هایی از هلند و دانمارک همچنان در حال مبارزه بودند