پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

تصاویر زیر مجموعه ای از پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم را نشان می دهد. این پوستر ها بخشی از مجموعه پوسترهای تبلیغاتی بودند که توسط دولت انگلستان به زبان های مختلف، از جمله فارسی، چاپ و منتشر می شدند و در کشورهای مختلف توزیع می گشتند.

هدف از تبلیغات جنگ، تأثیرگذاری بر ادراک، احساسات و رفتار حریف و دشمن، گروه های بی طرف و دوست است؛ به گونه ای که پشتیبان‌های لازم را برای مقاصد و اهداف جنگ فراهم نماید، مردم و نیروهای مسلح کشور مهاجم را برای ورود به جنگ آماده کند، افکار عمومی منطقه ای و جهانی را با جنگ و اهداف آن همراه سازد و در نهایت اراده و روحیه مقاومت و ایستادگی را در کشور هدف، سلب نماید و از بین ببرد.

 

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

حمله ی هوایی به شهرهای صنعتی شمال ایتالیا

 

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

همکاری نیروی هوایی با روسیه

 

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

حمله ی روزانه به برلین

 

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

حمله به کشتیرانی دشمن در نروژ

 

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

بمباران کارخانه الکتریک کناپساک

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

توپ های بریتانیایی در آفریقای شمالی

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

توپ های صحرایی انگلیسی در لیبی

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

هواپیما ها در آفریقا

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

بریتانیای کبیر و کشورهای متحد آمریکا

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

حمله کماندو ها به بندی در نروژ

 

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

فنون تازه جنگ در بیابان

 

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

تانک های بریتانیا در آفریقا

 

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

اسیرگشتن یک زیردریایی آلمانی

 

پوسترهای تبلیغاتی انگلستان در جنگ جهانی دوم

بمب افکن های سنگین بریتانیا در ایتالیا

منبع: وبسایت شهرفرنگ

دیدگاهتان را بنویسید

۳ دیدگاه