معرفی نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی (ارتش سرخ)

ارتش شوروی (ارتش سرخ)

ارتش شوروی (ارتش سرخ) و RKKA کوچک شده کلمه‌های ارتش سرخ کارگران و کشاورزان در زبان روسی است. ارتش سرخ نیروی مجهزی بود که توسط بلشویک‌ها طی جنگ داخلی روسیه در ۱۹۱۸ به وجود آمده و سازماندهی شد. این نیروی نظامی در اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۲۲استقرار یافت. «سرخ» به جاری شدن خون طبقه کارگر در مبارزه با نظام سرمایه داری اشاره دارد.

در ژوئن ۱۹۴۱ و در بین جنگ جهانی دوم بود که حزب کمونیست شوروی ۹۵ هزار تن را بسیج کرد، در ۱۹۴۳ این حزب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن عضو داشت و تقریباً همین تعداد در سازمان جوانان بودند که در جبهه‌ها فعالیت داشتند. حزب کمونیست در مناطق اشغال شده توسط آلمانها هم نیروهای پارتیزان را سازماندهی کرد. تعداد پارتیزان‌ها یک میلیون نفر بود که از ۱۰۰۰ واحد مخفی متشکل شده بودند. یک آمریکایی به نام اورل هاریمان در کتابی که سال ۱۹۷۵ به نام «فرستاده ویژه» منتشر نمود، نوشت: «استالین از روزولت اطلاعات بیشتری داشت، از چرچیل واقع‌گرا تر بود و از جنبه‌های مختلفی بهترین فرمانده جنگی بود.» لئون تروتسکی (کمیسر جنگ در زمان لنین) نقش بزرگی را در سازماندهی و به‌کارگیری ارتش سرخ داشت. ارتش سرخ در نهایت با فداکاری‌های اعضای آن بر نیروهای آلمان که در خاک شوروی بودند پیروز شد و موقعیت ویژه‌ای را در جهان برای شوروی فراهم کرد.

منبع : ویکی پدیا

دیدگاهتان را بنویسید

۱ دیدگاه