برچسب -آدولف هیتلر

مقاله‌

هنر سخنرانی هیتلر

آدولف هیتلر معتقد بود که سخنرانی در مجامع بیشتر از نوشتن می‌تواند برای او قدرت به ارمغان بیاورد.این طرز تفکر او کاملا صحیح بود. شاید اگر...

اشخاص

درباره آدولف هیتلر

آدولف هیتلر (۱۸۸۹-۱۹۴۵) رهبر کاریزماتیکحزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان (حزب نازی) بود. او بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ صدر اعظم آلمان و از...