برچسب -جبهه شرقی

عکس‌

تصاویر جبهه شرقی

جبهه شرقی جنگ جهانی دوم یکی از جبهه‌های جنگ جهانی دوم بین قدرت‌های محور اروپایی و همرزمش فنلاند علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی...

عکس‌

تصاویر نبرد بارباروس

حمله آلمان نازی به شوروی و نبرد تاریخی “بارباروسا” به عنوان زمینه های شکست نهایی نازی ها در جنگ جهانی دوم شناخته می شود.

نبرد و عملیات

عملیات بارباروسا

عملیات بارباروسا اسم رمز اشغال شوروی توسط آلمان در جریان جنگ جهانی دوم بود. از ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، بیش از ۳٫۹ میلیون سرباز قدرتهای محور اتحاد...

نبرد و عملیات

نبرد کی‌یف

نبرد کی‌یف به عملیات نظامی آلمان نازی در سال ۱۹۴۱ گفته می‌شود که طی آن حجم وسیعی از نیروهای کمونیستی شوروی در اطراف شهر کی‌یف در...