برچسب -پست ویژه

اخبار سایت

یک سال در کنار شما بودیم

سلامی مجدد به همه دوستان و همراهان دانشنامه جنگ جهانی دوم امروز بیست‌و‌سوم دی ماه، روزی بود که سایت دانشنامه جنگ جهانی دوم رو را اندازی...

مقاله‌

ایران در جنگ جهانی دوم

انفعال حکومت رضاشاه در قبال جنگ جهانی دوم و ورود سهل متفقین به کشور، از فقدان حمایت مردمی و انسجام لازم در ساختار قدرت سیاسی پهلوی اول...

اشخاص

درباره فریدریش پائولوس

فریدریش ویلهلم ارنست پائولوس (۱۸۹۰-۱۹۵۷) یک فیلد مارشال آلمانی در دوره رایش سوم بود. وی فرمانده ارتش ششم آلمان در استالینگراد بود...

مقاله‌

المپیک نازی ها برلین ۱۹۳۶

حکومت دیکتاتوری آدولف هیتلر به مدت دو هفته در ماه اوت سال ۱۹۳۶ماهیت نژادپرستانه و نظامی گرایانه خود را هنگام برگزاری المپیک تابستانی...