تصاویری از مجازات زنان خیانتکار در جنگ جهانی دوم

تاریخ اروپا در طی جنگ جهانی دوم و پس از آن شاهد صحنه های هولناکی بوده است که متاسفانه بدلیل نقش قوای متفقین بعنوان نیروی پیروز در جنگ در نوشتن تاریخ این واقعه، بخشهایی از این رویداد تلخ تاریخ که روایتگر جنایتها و وحشیگریهای نیروهای متفقین پس از جنگ و شکست نازیها می باشد پنهان مانده است.
مجموعه عکس های مجازات زنان خیانتکار در جنگ جهانی دوم تصاویر زنان و دخترانی را به تصویر می کشد که به اتهام همکاری و همخوابگی با سربازان نازی در کشورهای اروپایی به وحشیانه ترین شکل ممکن تحقیر و مجازات می شوند.

مجازات زنان خیانتکار در جنگ جهانی دوم

مجازات زنان خیانتکار در جنگ جهانی دوم

مجازات همبستری با نازی ها

زنان همبستر با نازی ها

خوابیدن با نازی ها

زنان خیانتکار در جنگ جهانی دوم

مجازات زنان خیانتکار

دیدگاهتان را بنویسید