مدل های کاربری

برای تشویق کاربران فعال در سایت یکسری مدال در نظر گرفتیم که البته خیلی بی فایده هم نیست و بعضی از مدال ها دارای جایزه های ویژه هستند.

مدال ها وجوایز آنها به شرح ذیل میباشد :

نویسندگان

۱- نویسنده سایت:

این مدال مخصوص نویسندگان سایت هست که به طور اختصاصی برای سایت کار میکنند.

شما هم میتونید از طریق این صفحه جزو نویسندگان ما باشید.


حامیان ۲- حامی سایت:

این مدال مخصوص کاربرانی است که به سایت کمک مالی میکنند چه کم و چه زیاد.

شما هم میتونید از این صفحه به ما کمک کنید و مدال حامی دریافت کنید.


 ۳- منتقد سایت:منتقد سایت

این مدال مخصوص کاربرانی است که در سایت بیش از صد دیدگاه ارسال کنند.

هر کاربری که این مدال را دریافت کند جایزه شماره سه را میگیرد.


نویسنده ویژه۴- نویسنده ویژه:

این مدال مخصوص کاربران و نویسندگانی است که بیش از ده نوشته و مقاله برای ما ارسال کردند.

کاربران میتونند از این صفحه برای ما مقاله ارسال کنند.

هر کاربری که این مدال را دریافت کند جایزه شماره یک را میگیرد.


 

نویسنده مقاله ۵- نویسنده مقاله:

این مدال مخصوص کاربرانی است که برای ما مقاله اختصاصی که در هیچ سایت فارسی زبانی موجود نیست ارسال میکنند است.

کاربران میتونند از این صفحه برای ما مقاله ارسال کنند.

هر کاربری که این مدال را دریافت کند جایزه شماره دو را میگیرد.


کاربر برتر ماه
 ۶-  کاربر برتر ماه:

این مدال در هر ماه به یک کاربر به انتخال مدیر [من] داده میشود.

هر کاربری که این مدال را دریافت کند جایزه شماره دو را میگیرد.


مدیر سایت

۷- مدیر سایت:

این مدال هم که فقط برای مدیره :دی


به مرور زمان مدال های بیشتر به این لیست اضافه میشه.

 

و اما جایزه ها

  1. ده تا بیست هزار تومن پول نقد
  2. پنج تا ده هزار تومن پول نقد
  3. دو تا پنج هزار تو من پول نقد